ТЕРОАР

ТЕРОАР terroir … красива френска думичка – дума без превод на български, дума с многозначително съдържание, дума, съчетаваща в себе си онези общи условия, даващи характер на виното, а именно: климатични условия, вид почва, геология, околна среда, слънцегреене, дневни и нощни температури, наклон, дренаж, ориентация, влияние на намиращата се в близост долина, гора … и много, много други фактори, характеризиращи група лозя или дори отделни лози.

Толкова силно въздействие има съчетанието на всички тези фактори! Haralambievi Family Vineyards and Winery работим в посока да търсим, развиваме и изтъкваме тероарния характер на вината, които създаваме. Защото ние вече сме открили, че един и същ сорт грозде, на едно лозе дори, в един и същ ред, проявява своя характер във виното по осезаемо различен начин, когато гроздето идва от горния му или пък от долния му край.

Виненият район е Дунавска равнина, апелацията е Плевен, но спецификата на отделните микрорайони на Лозе „Калугерица“, Лозе „Над пещерите“, Лозе „Дъбника“, Лозе „Могилите“ случайно, или не – тепърва ще оценяваме … защото това е процес, изискващ години, като обещаваме да дадем право на тероарът да се прояви чрез минимална технологична намеса.