РЕГИОНА

с. Петърница – поглед от високо

Плевен и красивите му околности …

Плевен – град с вековна история!

Плевен – район с красиви природни и културни забележителности!

Плевен – винен район с традиции!

Плевен – град с жители, имащи отношение към виното!

Плевен – града на единствения на Балканите Институт по лозарство и винарство!

Плевен и Долината на река Вит – българската Лоара!

Имаме амбицията да работим в посока за завръщането му като значима точка в релефа на съвременната винена карта!

(Поглед от високо над красивата местност „Студенец“ край с. Садовец, в близост до Лозе „Калугерица“)