ЛОЗЕ „НАД ПЕЩЕРИТЕ“

    Лозе “НАД ПЕЩЕРИТЕ” , намиращо се на хълмистия десен бряг на река Вит в района на с.Петърница, засадено през 2012 година с обща площ от 250 дка, на около 250 метра надморска височина. Попада в разлома между Дунавска равнина и Предбалкана, разположено е в средната част на склона над красив каньон, прорязан от меандрите на река „Петърнишка бара“. Преобладаващата почва е сива горска почва, тънък почвен слой между 0,8 и 1,5 метра, разположена върху карст, дренирана от чакълеста основа, което подпомага лесното дрениране на водата и по-ранно узряване на гроздето.

    Климатът е умерен и сравнително сух. Характеризира се с много студена зима, топла пролет и горещо лято. Вегетационният период е 230 дни. Средната температурна сума е ….. градуса

Името на лозето е вдъхновено от близостта му до защитената местност „Пещерите“ и красивите 5 пещери, над които се простира масивът, една от които е пещера “Водницата”. Местността представлява красив карстов каньон с много естествени извори и скални образувания.

    “Над пещерите” предлага чудесни условия за отглеждане на сортовете Совиньон Блан, Шардоне, Траминер, Пино Ноар … Тероарът вече доказано се проявява категорично във вината, създадени с грозде от това лозе …