ЛОЗЕ „МОГИЛИТЕ“

Лозе „МОГИЛИТЕ“, разположено в средната част на склона в близост до извора на река „Петърнишка бара“ край село Петърница, където почвата е плитка сива горска върху карстова основа с високо съдържание на глина и надморска височина около 300 метра – лозе в полите на Предбалкана, в чийто тероар сме вперили поглед. В условията на Лозе „МОГИЛИТЕ“ отглеждаме местния сорт Кайлъшки мискет.