ЛОЗЕ „МОГИЛИТЕ“

Лозе „МОГИЛИТЕ“, разположено в средната част на склона в близост до извора на река „Петърнишка бара“ край село Петърница, където почвата е плитка сива горска върху карстова основа с високо съдържание на глина и надморска височина около 300 метра – лозе в полите на Предбалкана, в чийто тероар сме вперили поглед. В условията на Лозе „МОГИЛИТЕ“ отглеждаме местния сорт Кайлъшки мискет. А също така на това лозе се отглеждат няколко иновативни PIWI сорта, разработка на Института по лозарство във Фрайбург (Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg), устойчиви на фунгицидни болести, раннозреещите Соларис, Мускарис, Йоханитер, Каберне Кортис, които показват завидни резултати при отглеждането им на българска територия – като вината от тях вече може да опитате, реколта 2020 даде първите представители от Соларис и Мускарис.