ЛОЗЕ „КАЛУГЕРИЦА“

Лозе „КАЛУГЕРИЦА“ край с. Садовец, засадено през 2009-та година, намиращо се на левия бряг на река Вит в района на село Садовец, където реката излиза от каньона „Студенец“; почвата е сива горска мощна дренирана от чакълеста основа върху карст, а надморската височина е около 180 метра. Подходящи условия за отглеждане на Пино Ноар, Каберне Фран, Дорнфелдер.