ЛОЗЕ „ДЪБНИКА“

Лозе „ДЪБНИКА“ се намира на левия бряг на река Вит в района на село Горни Дъбник, където реката слиза от хълмовете на Предбалкана и се запътва към устието си. Почвата е мощна, добре структурирана, дренирана върху карстова основа, а надморската височина е около 180 метра. Засадено е през 2013 година с обща площ от 170 дка и сортова структура от предимно червени сортове – Рубин, Каберне Фран, Мерло, Пино Ноар, както и Мускат Отонел.