ГРОЗДОБЕР

Признаваме, че това е най-любимият ни период от дългата лозарска година – прибирането на плодовете ни!

   


  „Прошарването“ (Véraison) е онзи момент, в който гроздето започва да узрява! Знак, че прошарването настъпва е промяната в цвета на ципите на гроздето – при черните сортове ципите започват да почервеняват, после да стават лилави, а при белите сортове – да се избистрят и да придобиват златисти оттенъци. Докато гроздето узрява, нивото на захарите се покачва, а нивата на киселините спада. Постоянният мониторинг на покачващите се нива на захарите е най-честата практика за проследяване на процеса на узряване. Точно по това време гроздето също добива и своите отличителни вкусове, а танините в ципите на гроздето стават по-малко горчиви и стягащи.

Няма точно и категорично правило кога гроздето е перфектно узряло! Идеалният баланс между захари, киселини, вкусове и танини варира спрямо отделните сортове грозде, като също от съществено значение за определяне старта на гроздобера за даден сорт на дадено лозе е и климатът, стилът и качеството, които се целят във виното.

Идеалният момент за гроздобер настъпва, когато лозар и винар вярват, че гроздето има именно такива качества, от каквито те имат нужда, за да създадат желания стил вино.

   Планировката, топографията на лозята, наличието на работна ръка, топлите есени на региона и изборът на лозаро-винаря позволяват гроздоберът в  Haralambievi Family Vineyards and Winery да се извършва ръчно! Този подход безспорно е по-бавен, по-скъп, изцяло зависим от работната ръка, но има едно водещо преимущество – дава възможност за селекция на гроздето още на лозето, за да се изберат узрелите, ненаранените и най-качествените гроздове. Гроздоберът се организира така, че плодовете да се берат в малки касетки, транспортирани върху шейна, което запазва целостта на гроздовете и възпрепятства настъпването на преждевременна и нежелана ферментация до постъпване в избата.