ЛОЗЯТА

Вече 10 години HARALAMBIEVI се грижат старателно за над 85 ха собствени нови лозови насаждения в землищата на селата Садовец, Петърница, Горни Дъбник край Плевен. С годините се превръщат в опитни лозари – трупат знания, черпят от практиките на водещи немски специалисти, работят съвместно с лозаро-винарски Институти, внедряват модерни техники и технологии в прилаганите лозарски операции, … но най-вече обичат лозята си и работата в тях.

До момента HARALAMBIEVI имат реализирани 7 гроздоберни кампании, като гроздето на лозарското стопанство бе изпробвано при различни условия на винификация в различни български изби, които се доверяваха и виждаха източник на качествена суровина за собствените си вина.

През годините се родиха 4-те лозя на HARALAMBIEVI, всяко с различни тероарни проявления – Лозе „КАЛУГЕРИЦА“, Лозе „НАД ПЕЩЕРИТЕ“, Лозе „Дъбника“, Лозе „МОГИЛИТЕ“..